Actualiteiten in de sector metaalrecuperatie

Op 18 mei 2017 bereikten de onderhandelaars in de sector metaalrecuperatie een ontwerpakkoord. Klik hier voor het pamflet in pdf-formaat.
 • KOOPKRACHT
  - Verhoging van de baremieke lonen met 1,1 % vanaf 1 mei 2017.
  - Verhoging van de effectieve lonen met 1,1 % vanaf 1 mei 2017, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe tegen 31 juli 2017. 
 • FIETSVERGOEDING
  - Vanaf 1 juli 2017 verhoging van de fietsvergoeding van € 0,21 tot € 0,23 per afgelegde km. 
 • FBZ
  - Indexering van de aanvullende vergoedingen voor zieken met 1,54 % vanaf 1 juli 2017.
  - Verhoging aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2017 tot € 6,10 per werkloosheidsuitkering.
  - Vanaf 1 juli 2017 eveneens recht op aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid in geval van brand in de onderneming. 
 • SWT
  - Maximale verlengingen van SWT tot 31 december 2018. 
 • TIJDKREDIET EN LANDINGSBANEN
  - Sectoraal recht op halftijds/voltijds tijdkrediet met motief tot 51 maanden, uitgezonderd motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar (36 maanden) en motief opleiding (12 maanden).
  - Maximale verlengingen van landingsbanen tot 31 december 2018. 
 • VORMING EN OPLEIDING
  Vanaf 1 juli 2017 geldt voor:
  - Bedrijven met minder dan 40 werknemers: een collectief recht op vorming van 1 dag per arbeider per 2 jaar.
  - Bedrijven met 40 of meer werknemers: een collectief recht op vorming van 2 dagen per arbeider per 2 jaar.
MEI 4

Metaalrecuperatie

De tweede onderhandelingsronde is afgerond. 
Zowel vakbonden als werkgevers hebben hun eisen nog concreter toegelicht. Er zijn voorstellen uitgewisseld maar een aantal zaken moeten nog afgetoetst worden met de achterban. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 18 mei 2017.
APR 12

Metaalrecuperatie

Werkgevers hebben een aantal informatieve vragen gesteld over de gemeenschappelijke eisenbundel van de vakorganisaties. 
De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 4 mei 2017.
MRT 13

Metaalrecuperatie

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017-2018 zijn gestart.
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair subcomité van de sector metaalrecuperatie.
Van werkgeverszijde werden een aantal informatieve vragen gesteld.
De volgende onderhandelingsronde is gepland op 12 april 2017.