Extra legaal pensioen Metaalrecuperatie

Elke arbeider uit de sector metaalrecuperatie heeft recht op een aanvullend pensioen boven op het wettelijk pensioen.
De voordelen van dit sectorale pensioenstelsel zijn dus van toepassing op alle arbeiders die verbonden zijn of waren met een werkgever uit de sector Metaalrecuperatie, en dit ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds…).
De bijdrage die wordt betaald voor het sectoraal pensionfonds bedraagt 1,8 % van de brutolonen. 
Nuttig adres
vzw Sefocam
Woluwedal 46 bus 7 • 1200 Brussel 
T 02 761 00 70 • E helpdesk@sefocam.be
www.sefocam.be