Tijdelijke werkloosheid Metaalrecuperatie

Voorwaarden

  • Tijdelijk werkloos zijn wegens economische redenen of slecht weer.
  • Genieten van de wettelijke werkloosheidsvergoedingen.
  • In dienst zijn bij een werkgever uit de sector metaalrecuperatie.
  • 15 dagen anciënniteit in het bedrijf.

Bedragen

  • € 6 per werkloosheidsuitkering.
  • € 3 per halve werkloosheidsuitkering.
De betaling door het Fonds van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wordt beperkt tot 36 dagen in de zesdagenweek. Vanaf de 37ste dag betaalt de werkgever de aanvullende vergoeding zonder beperking in het aantal uitkeringen.
De betaling door het Fonds van de aanvullende vergoeding wegens slecht weer wordt niet beperkt in de tijd.