Tijdelijke werkloosheid Metaalrecuperatie

Voorwaarden

  • Tijdelijk werkloos zijn wegens economische redenen of slecht weer.
  • Bij overmacht ten gevolge van brand in de onderneming.
  • Genieten van de wettelijke werkloosheidsvergoedingen.
  • In dienst zijn bij een werkgever uit de sector metaalrecuperatie.
  • 15 dagen anciënniteit in het bedrijf.

Bedragen

  • € 6 per werkloosheidsuitkering.
  • € 3 per halve werkloosheidsuitkering.
Vanaf 1 juli 2017 zal de betaling van de aanvullende vergoeding door het Fonds wegens economische redenen, slecht weer en ingeval van brand, per kalenderjaar beperkt worden tot 36 dagen in de zesdagenweek. Vanaf de 37e dag is de werkgever gehouden tot betaling van de aanvullende vergoeding en dit onbeperkt in de tijd. 
De aanvullende vergoeding wordt vanaf 1 juli 2017 geïndexeerd met 1,54 % en verhoogd tot € 6,10 per werkloosheidsuitkering en tot € 3,05 per halve werkloosheidsuitkering.