Volledige werkloosheid Metaalrecuperatie

Voorwaarden

  • Genieten van de wettelijke werkloosheidsvergoedingen.
  • Ontslagen zijn door een werkgever van de sector.
  • 3 jaar anciënniteit in de sector metaalrecuperatie.

Bedragen

  • € 5,73 per werkloosheidsuitkering.
  • € 2,86 per halve werkloosheidsuitkering.
Uitkering voor maximum 150 dagen.

Oudere werkloze

Arbeiders van 55 jaar of ouder die ontslagen worden, ontvangen als oudere werkloze € 5,73 per werkloosheidsdag, tot aan hun pensioen.
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in de volgende gevallen aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid betaald:
  • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk op 31 december 2013;
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten.