Ziekte Metaalrecuperatie

Voorwaarden
  • Bij ziekte of gewoon ongeval.
Bedragen
Een maandelijkse vergoeding van:
  • na 60 dagen: € 62,67;
  • na 120 dagen: € 85,27;
  • na 180 dagen: € 110,74;
  • na 240 dagen: € 110,74;
  • na 300 dagen: € 110,74;
  • na 365 dagen: € 110,74.

Aanvullende vergoeding voor oudere zieken

Voorwaarden
  • Vanaf 53 jaar bij aanvang ziekte.
  • 5 jaar anciënniteit in de sector.
Bedrag
  • € 5,73 per ziektedag.
Duur
Tot aan wettelijk pensioen.