Brugpensioen Metaalrecuperatie

Het deel van de werkgever valt volledig ten laste van het Sociaal Fonds, met een minimum van € 5,73 per dag. Voorwaarde is wel dat de bruggepensioneerde 3 jaar anciënniteit in de sector kan voorleggen.
Bij volgende SWT-stelsels betaalt het Sociaal Fonds de aanvullende vergoeding vanaf het ogenblik dat de arbeider de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt (voor die leeftijd betaalt de werkgever deze aanvullende vergoeding):
  • SWT 56 jaar, 40 jaar loopbaan;
  • SWT 58 jaar, 35 jaar loopbaan zwaar beroep;
  • SWT 58 jaar, 33 jaar loopbaan, ploegenarbeid waarvan 20 jaar nacht;
  • SWT 58 jaar, 33 jaar zwaar beroep.
Indien een arbeider in het kader van SWT zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt (enkel mogelijk voor SWT vanaf 60 jaar of SWT vanaf 58 jaar na 38 jaar loopbaan), wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het Sociaal Fonds vastgeklikt.