Uitzendarbeid

Ondernemingen kunnen enkel beroep doen op dagcontracten in het kader van uitzendarbeid wanneer vooraf is geweten dat het om een opdracht gaat van minder dan 5 werkdagen. 
Voor uitzendkrachten die overstappen naar een contract van onbepaalde duur, kan via de individuele arbeidsovereenkomst een verkorte opzeg voorzien worden gedurende de eerste 3 maanden van het contract voor onbepaalde duur. 
Uitzendcontracten omwille van tijdelijke vermeerdering van het werk dienen na een periode van zes maanden door de gebruiker te worden omgezet in een contract van onbepaalde duur. 
Opbouw anciënniteit
Arbeiders nemen hun anciënniteit van contracten van bepaalde duur of uitzendcontracten mee als zij later met een contract van onbepaalde duur worden aangeworven.