Klein verlet in de sector metaalrecuperatie

Het huwelijk van de werknemer alsmede de ondertekening en het officieel neerleggen van een samenlevingscontract, geven recht op 3 dagen klein verlet door de arbeider te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.
Indien de arbeider 3 dagen kort verzuim heeft genoten voor het ondertekenen en officieel neerleggen van een samenlevingscontract en op een later ogenblik in het huwelijk treedt met de partner met wie hij het samenlevingscontract heeft aangegaan, kan hij niet opnieuw aanspraak maken op 3 dagen klein verlet