Opzegtermijn Metaalrecuperatie

Opzegtermijnen van toepassing vóór 1 januari 2014

Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst traden, worden hun verworven rechten “vastgeklikt” op basis van hun anciënniteit binnen de onderneming op 31 december 2013 op basis van de sectorale bepalingen die op dat moment toegepast werden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders die voor 1 januari 2012 in dienst getreden zijn en arbeiders die vanaf 1 januari 2012 in dienst getreden zijn.
In dienst voor 1 januari 2012 Algemeen regime     SWT
Anciënniteit     WN     WG WG
< 5 jaar 14 d 35 d 28 d
5 < 10 jaar 14 d 42 d 28 d
10 < 15 jaar 21 d 56 d 28 d
15 < 20 jaar 21 d 84 d 28 d
20 < 25 jaar 28 d 112 d 56 d
+ 25 jaar 28 d 112 d 56 d
d = kalenderdagen - WN = werknemer - WG = werkgever
Arbeiders die in dienst zijn getreden vanaf 1 januari 2012 kunnen op 31 december 2013 maximum 2 jaar anciënniteit hebben opgebouwd. Op deze arbeiders is onderstaande tabel van toepassing.
In dienst vanaf 1 januari 2012 Algemeen regime SWT
Anciënniteit WN WG WG
< 6 maanden 14 d 35 d 28 d
6 maanden < 5 jaar 14 d 40 d 32 d
d = kalenderdagen - WN = werknemer - WG = werkgever


Na 1 januari 2014...

Sinds 1 januari 2014 wordt voor de opzegtermijnen geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. De opzegtermijn wordt bepaald op basis van het criterium anciënniteit binnen de onderneming. Voor degenen die al in dienst waren startte men met anciënniteit 0 op 1 januari 2014. Wat niet wil zeggen dat de anciënniteit tot 31 december 2013 verloren gaat. Hun rechten werden immers “vastgeklikt” zoals hierboven vermeld.
Opmerking: de opzeg door de werknemer kan maximum 13 weken bedragen.
Download hier de tabel met de nieuwe opzegtermijnen voor werknemers afgedankt vanaf 1 januari 2014.

Compensatieregeling

Tenslotte werd ook een compensatieregeling voorzien voor de arbeiders die reeds vóór 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden.
Je komt er meer over te weten via deze link.