Meervoudig ontslag Metaalrecuperatie

De werkgever kan geen meervoudig ontslag doorvoeren vooraleer alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen zijn uitgeput, zoals tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding.
Met meervoudig ontslag bedoelen we elk ontslag van
  • ten minste 3 arbeiders in ondernemingen van 29 werknemers en minder;
  • ten minste 10 % arbeiders in ondernemingen met 30 werknemers en meer.