Ecocheques Metaalrecuperatie

Bedrag

Elke voltijds tewerkgestelde arbeider heeft recht op ecocheques, ter waarde van € 250 per jaar. Deze worden per semester uitbetaald, telkens met een waarde van € 125.

De betaling gebeurt: 

  • ten laatste op 15 juni op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 december van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar; 
  • ten laatste op 15 december op basis van de tewerkstelling in de referteperiode van 1 juni tot en met 30 november van het lopende jaar.
Wanneer de arbeider in deze periode op bepaalde ogenblikken niet werkt, worden in een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien: 
  • alle schorsingsdagen waarvoor loon werd betaald; 
  • alle dagen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen; 
  • de volledige periode van moederschapsrust; 
  • alle dagen ziekte of (arbeids)ongeval;
  • alle dagen vaderschapsverlof.
In geval van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt het bedrag pro rata berekend. 
Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als de vast arbeiders van het gebruikende bedrijf (mits 5 dagen tewerkstelling in de onderneming). 
In de onderneming kan op gelijk welk moment een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten omtrent een alternatieve besteding van de ecocheques.