Eindejaarspremie Metaalrecuperatie

Bedrag

De eindejaarspremie bedraagt 9,1 % van het brutojaarloon (uitgezonderd premies overuren). Te betalen uiterlijk op 31 december of bij vertrek.

Wie heeft recht?

  • Wie minstens 3 maand dienst heeft tussen 1 december en 30 november. 
  • Volledige premie in geval van SWT, pensioen en bij overlijden. 
  • Pro rata premie bij ontslag door de werkgever, vrijwillig vertrek van de arbeider en indien de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord beëindigd wordt.
  • Verlies van recht in geval van ontslag om dringende reden.

Referteperiode:

De eindejaarspremie wordt berekend op het loon verdiend tussen 1 december en 30 november.

Gelijkgestelde periodes voor de berekening

  • De periode tijdelijke werkloosheid: max. 60 dagen per refertejaar.
  • Arbeidsongeval of beroepsziekte.
  • Ongeval of ziekte: max. 60 dagen op voorwaarde dat de ziekte tenminste 14 dagen ononderbroken duurt.
  • Syndicale vorming, bevallingsrust, familiaal verlof…