Loon Metaalrecuperatie

Index
Zowel de effectieve als de barema lonen (van de sector) worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
De lonen worden die dag telkens verhoogd "volgens de reële inflatie". Om de reële inflatie te bepalen, wordt het indexcijfer van de vorige maand vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand van het vorig jaar.
Toch werd op 22 april 2015 de wet rond de indexsprong gestemd in het Parlement. De wet ‘blokkeert’ het indexcijfer op 100,66. De einddatum van die blokkering is op dit moment nog niet gekend.
Loonsverhogingen
Vanaf 1 januari 2016 worden alle sectorale minimumlonen en effectieve brutolonen verhoogd met € 0,12 bruto per uur.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: