Sociaal overleg Metaalrecuperatie

Syndicale delegatie

De drempel voor de instelling van een syndicale delegatie is 40 arbeiders.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Vanaf 50 werknemers is een comite voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht. 

Ondernemingsraad

Vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) opgericht worden.
Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden.