Anciënniteit en anciënniteitsverlof

  • Na 15 jaar anciënniteit in de onderneming: 1 dag anciënniteitverlof
  • Na 30 jaar anciënniteit in de onderneming: 2 dagen anciënniteitverlof.
Dit betekent dat deze extra verlofdagen nadien behouden blijven.