SWT of brugpensioen

Sinds 2012 spreken we niet langer van brugpensioen, maar van SWT, namelijk het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
Hierbij geven we een beknopt overzicht van de systemen waarop een beroep kan gedaan worden:
Welk stelsel?Voorwaarden vanaf 2017Voorwaarden vanaf 2018
Algemeen stelsel (cao 17)
Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden:
  • mannen: 40 jaar
  • vrouwen: 33 jaar
Leeftijd: 62 jaar
Beroespverleden:
  • mannen: 40 jaar
  • vrouwen: 34 jaar

Stelsel vanaf 60 jaar
Leeftijd: 60 jaar
Beroepsverleden:
  • mannen: 40 jaar
  • vrouwen: 33 jaar
/
Stelsel vanaf 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar in een zwaar beroep
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met medische redenen
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met 33 jaar beroepsverleden:
  • ofwel 20 jaar nachtarbeid
  • ofwel zwaar beroep
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar


Procedure: minstens 1 jaar vóór het bereiken van de leeftijd om met SWT te kunnen gaan, nodigt de werkgever de betrokken arbeider uit voor een onderhoud tijdens de werkuren. De bedoeling is om over de timing en ook over de opleiding van de vervanger sluitende afspraken te maken. Dit onderhoud kan ook plaatsvinden op vraag van de arbeider zelf. Indien de arbeider zijn recht op SWT heeft vastgeklikt bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal hij dit melden aan zijn werkgever.
OPGELET 
Met vragen over beschikbaarheid kan je terecht bij de secretariaten van ACV-CSC METEA.