SWT of brugpensioen

Sinds 2012 spreken we niet langer van brugpensioen maar van SWT, namelijk het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In de sector metaalrecuperatie bestaan volgende stelsels van SWT:

SWT vanaf 62 jaar
SWT is mogelijk als men 62 jaar is en een beroepsverleden heeft van 40 jaar (voor mannen) of van 31 jaar (voor vrouwen in 2015) of 32 jaar (voor vrouwen in 2016).
SWT vanaf 60 jaar
Tot 31 december 2017 is het mogelijk om in SWT te gaan op de leeftijd van 60 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. Mannen moeten daarvoor een loopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, vrouwen minstens 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017.
SWT vanaf 58 jaar
  • mits 40 jaar loopbaan (geldig tot en met 31 december 2016);
  • mits 35 jaar loopbaan in een zwaar beroep (geldig tot en met 31 december 2016);
  • mits 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties (geldig tot en met 31 december 2016);
  • mits 33 jaar loopbaan in een zwaar beroep (geldig tot en met 31 december 2016).
SWT vanaf 56 jaar
Tot 31 december 2015 is het mogelijk om in SWT te gaan op de leeftijd van 56 jaar voor zover je een loopbaan van 40 jaar kan bewijzen.
Procedure
Minstens 1 jaar vóór het bereiken van de leeftijd om op SWT te kunnen gaan, nodigt de werkgever de betrokken arbeider uit voor een onderhoud tijdens de werkuren. De bedoeling is over de timing en ook over de opleiding van de vervanger, sluitende afspraken te maken. Dit onderhoud kan ook plaatsvinden op vraag van de arbeider zelf. Indien de arbeider zijn recht op SWT heeft vastgeklikt bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal hij dit melden aan zijn werkgever.
OPGELET: Met vragen over beschikbaarheid kan je terecht bij de secretariaten van ACV­CSC METEA.