Jubileumdag

De jubileumdag is één extra verlofdag na 10 jaar anciënniteit in de onderneming. Deze dag wordt enkel toegekend wanneer een arbeider 10 jaar anciënniteit heeft in de onderneming. Nadien wordt deze dag niet meer toegekend.