Tijdkrediet

Recht op tijdskrediet met motief:
  • 1/5e vermindering gedurende 51 maanden (interprofessioneel vastgelegd).
  • Halftijds of voltijds tijdkrediet gedurende 51 maanden (sectoraal vastgelegd) voor een zorgmotief, uitgezonderd motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar (36 maanden) en motief opleiding (12 maanden).
Voor 2017 en 2018 blijft de leeftijd van de landingsbaan behouden op 55 jaar voor hen met een lange loopbaan of met een zwaar beroep. Het is dan mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Voldoet men niet aan de voorwaarde van een lange loopbaan of zwaar beroep, dan is er pas recht op deze uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar.
De Vlaamse premies blijven van toepassing.