Vorming en opleiding in de sector metaalrecuperatie

Voor ondernemingen met minder dan 40 werknemers wordt vanaf 1 juli 2017 een collectief recht op permanente vorming opgebouwd van 1 dag per arbeider per 2 jaar. 
Voor ondernemingen met 40 of meer werknemers wordt vanaf die datum een collectief recht op vorming van 2 dagen per arbeider per 2 jaar opgebouwd. 
In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten de opleidingsplannen daarenboven besproken worden in de onderneming.