Vorming en opleiding in de sector metaalrecuperatie

Het is de bedoeling om meer arbeiders uit de sector de kans te geven om vorming te volgen. Het aantal arbeiders dat vorming volgt, moet jaarlijks met 5 % worden verhoogd.
Vanaf 1 januari 2015 wordt binnen Educam, het opleidingscentrum binnen de sector metaalrecuperatie, een databank opgericht om elke gevolgde opleiding van de arbeider te registreren. 
Bedrijven die beschikken over een bedrijfseigen gelijkwaardig systeem worden vrijgesteld van deze verplichting. 
Elke onderneming dient vanaf 1 januari 2015 een opleidingsCV van elke arbeider bij te houden.