Actualiteiten in de sector

AccordSignture
Op het Paritair comité van 15 mei 2017 voor de sectoren Metaalbouw, Monteerders en Non ferro werd het protocolakkoord voor elke sector ondertekend door alle organisaties.
MEI 10

Monteerders

Op 10 mei 2017 aanvaardde de Sectorraad Monteerders met een ruime meerderheid het ontwerpakkoord voor de sector.
APR 25

Monteerders

Op 25 april 2017 bereikten we een ontwerpakkoord in de sector van Monteerders
De loonmarge van 1,1 % wordt volledig ingevuld met ingang van 1 juli 2017 bovenop de normale indexverhogingen. De minimumlonen worden ook én geïndexeerd én verhoogd met de 1,1 % Op ondernemingsvlak kan de bewuste 1,1 % vrij en alternatief aangewend worden, mits het afsluiten van een CAO voor 30 juni 2017 uiterlijk 30 september 2017. Zonder akkoord worden de lonen verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2017. 
  • Ook is er een verbetering van de eindejaarspremie en de andere premies in de sector. 
  • Verder zullen de vergoedingen FBZ verhoogd worden met index en de 1,1 %. 
  • Verbetering van het pensioenplan arbeiders met 0,1 % waardoor verschil met bedienden op sectoraal niveau wordt weggewerkt. 
  • Ook de vormingsrechten van de werknemers worden verbeterd. 
  • Maximale verlenging van SWT, landingsbanen en het open klikken van het tijdskrediet met motief is verworven. 
Vanaf nu kan de consultatie beginnen waarna de sectorraad van 10 mei 2017 zich over dit ontwerpakkoord zal uitspreken. Bij akkoord van alle partijen kan de CAO getekend worden op het Paritair comité van 15 mei 2017.
APR 20

Monteerders

Na de toelichting van de eisenbundel op 20 maart 2017 gingen de onderhandelingen vandaag op het Paritair comité van 19 april 2017 voor de sector van de Monteerders echt van start. We kregen van de werkgevers een eerste en duidelijk antwoord op de gemeenschappelijke eisenbundel.
Zo gaan de werkgevers akkoord met een volledige invulling van de beschikbare loonmarge via een passage in de ondernemingen tot 15 juni 2017, met als terugvalpositie een verhoging van de lonen per 1 juli 2017 indien er geen akkoord op ondernemingsvlak zou zijn. Deze verhoging komt dus bovenop de normale indexverhogingen.
In het luik inkomen wordt ook het aanvullend pensioen verbeterd met 0,1 % zodat het verschil met de bedienden volledig weggewerkt wordt.
De werknemers die uit eigen beweging de onderneming verlaten, hebben in de toekomst ook recht op een pro rata eindejaarspremie voor zover ze 1 jaar anciënniteit hebben (momenteel nog 10 jaar anciënniteit). Ook de andere premies worden geïndexeerd en verhoogd.
Daarnaast zouden ook alle bepalingen van het Fonds voor Bestaanszekerheid verlengd worden.
Ook gaat men akkoord om de bestaande SWT- en landingsbaansystemen tot eind 2018 te verlengen, naast de uitbreiding van het recht op tijdskrediet met motief tot 51 maanden.
Wat vorming en opleiding betreft zijn de werkgevers ook bereid om stappen vooruit te zetten. Verderzetting van de onderhandelingen zijn voorzien voor 25 april 2017. Bedoeling is om dan tot een ontwerp van akkoord te komen op basis waarvan de consultatie kan beginnen en waarover onze sectorraad zich op 10 mei 2017 zal kunnen uitspreken.
MRT 20

Monteerders

De eisenbundel voor de sector van de Monteerders werd op het paritair comité van 20 maart 2017 toegelicht.
Vervolgens werd een onderhandelingskalender afgesproken.
Op 19 april 2017 volgt de eerste onderhandelingsronde.