Brugpensioen Monteerders

Voorwaarden

  • De aanvullende vergoeding is ten laste van de ex-werkgever.
  • Vanaf 58 jaar wordt een deel van deze vergoeding ten laste genomen door het Fonds.

Bedrag

Gewone regeling cao 17 (eventueel aangevuld door een betere ondernemingsregeling).
Vanaf 58 jaar (deel ten laste van het Fonds): 
  • € 77 / maand - voltijds regime;
  • € 38,5 / maand - halftijds regime.