Volledige werkloosheid

Aanleiding

Omwille van economische redenen. 

Bedragen

Bij volledige werkloosheid bedraagt de aanvullende vergoeding 
 • € 5,80 per werkloosheidsdag; 
 • € 2,90 per halve uitkering.

Duur

Het aantal uitkeringen bij volledige werkloosheid is beperkt tot maximum:
 • 120 dagen voor wie jonger is dan 35 jaar;
 • 210 dagen vanaf 35 jaar tot en met 44 jaar;
 • 300 dagen vanaf 45 jaar.

Voorwaarden

Enkel voor:
 • arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur;
 • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk 31 december 2014.


Bijzondere regels voor werklozen +57 jaar

Voorwaarden

 • Genieten van wettelijke werkloosheidsuitkeringen.
 • Ontslagen zijn door een werkgever uit de sector om medische redenen tussen 1 januari 1989 en  30 juni 2015.
 • 50 jaar of ouder zijn op het ogenblik van het ontslag / op het moment van de laatste dag van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
 • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

Bedragen

 • € 77 per maand (voltijds regime).
 • € 38,5 per maand (halftijds regime).

Duur

Vanaf 57 jaar tot aan wettelijk pensioen