Toeslag bij ziekte

Voorwaarden

 • In dienst zijn van een werkgever op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
 • Genieten van wettelijke ziekte-uitkeringen.
 • 15 dagen anciënniteit in de onderneming.
 • Niet bij arbeidsongeval of beroepsziekte.

Bedrag

 • € 85 per maand.
 • € 42,50 per maand indien slechts recht op halve uitkeringen.

Duur

Van de tweede tot twaalfde maand

Bijzondere regels voor oudere arbeidsongeschikten

Geldt enkel voor: + 57 jaar (mannen) of + 55 jaar (vrouwen) (bij aanvang ziekte of tijdens de betaling van de 11 maanden ziekte).

Voorwaarden

 • In dienst zijn van een werkgever op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
 • Genieten van wettelijke ziekte-uitkeringen.
 • Niet bij arbeidsongeval of beroepsziekte.

Bedrag

 • € 85 per maand.
 • € 42,50 per maand indien slechts recht op halve uitkeringen.

Duur

Tot aan het wettelijk pensioen.