Anciënniteitverlof Monteerders

In de sector monteerders geldt de volgende regeling inzake anciënniteitsverlofdagen:
  • vanaf 5 jaar anciënniteit: 1 bijkomende verlofdag;
  • vanaf 15 jaar anciënniteit: 2 bijkomende verlofdagen.