Opzegtermijn in sector montage

Opzegtermijnen van toepassing vóór 1 januari 2014

Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst traden, worden hun verworven rechten “vastgeklikt” op basis van hun anciënniteit binnen de onderneming op 31 december 2013 op basis van de sectorale bepalingen die op dat moment toegepast werden.
Algemeen regime    SWTHerstructurering
(met cao)
Anciënniteit    WN    WGWGWNWG
< 5 jaar14 d42 d35 d14 d35 d
5 < 10 jaar14 d49 d35 d14 d35 d
10 < 15 jaar28 d84 d35 d21 d70 d
15 < 20 jaar28 d112 d35 d21 d70 d
20 < 25 jaar42 d154 d70 d28 d133 d
+ 25 jaar42 d196 d70 d28 d133 d
d = kalenderdagen - WN = werknemer - WG = werkgever


Na 1 januari 2014...

Sinds 1 januari 2014 wordt voor de opzegtermijnen geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. De opzegtermijn wordt bepaald op basis van het criterium anciënniteit binnen de onderneming. Voor degenen die al in dienst waren start men met anciënniteit 0 op 1 januari 2014. Wat niet wil zeggen dat de anciënniteit tot 31 december 2013 verloren gaat. Hun rechten werden immers “vastgeklikt” zoals hierboven vermeld.
Opmerking: de opzeg door de werknemer kan maximum 13 weken bedragen.
Download hier de tabel met de nieuwe opzegtermijnen voor werknemers afgedankt vanaf 1 januari 2014.

Compensatieregeling

Tenslotte werd ook een compensatieregeling voorzien voor de arbeiders die reeds vóór 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden.
Je komt er meer over te weten via deze link.