Tijdelijk werk en uitzendarbeid

  • Indien een onderneming een werknemer met een tijdelijk contract of met een uitzendcontract wil aanwerven met een contract van onbepaalde duur, dan wordt de tijd die de werknemer reeds werkte voor deze onderneming, meegerekend voor de anciënniteit (loonbarema, opzegtermijnen).
  • Indien de arbeider gedurende 1 jaar voor dezelfde werkgever werkt, heeft hij inzake vorming en opleiding dezelfde rechten als de vaste arbeiders.