Flexibele werkregimes

In de sector bestaan specifieke flexibiliteitregelingen:
  • jaartijd of annualisering van de arbeidstijd;
  • sectorale regeling inzake overuren;
  • kleine flexibiliteit.
Al deze regelingen werden tot 30 juni 2017 verlengd.
Heb je vragen over de correcte toepassing van deze regelingen, raadpleeg dan je secretaris van ACV-CSC METEA.