Onderaanneming

Tijdens de cao-periode worden bijzondere inspanningen geleverd met het oog op het correct gebruik van onderaanneming (arbeidsvoorwaarden, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften,…).