Extralegaal pensioen Monteerders

Via werkgeversbijdragen aan het Pensioenfonds Metaal wordt voor de werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd voor zover ze minstens 1 jaar gewerkt hebben in de sector.
Sinds 2006 wordt een bijdrage voorzien voor de financiering van het solidariteitsluik van het sectoraal pensioenfonds (= 0,1 %).
Jaarlijks krijgt elke werknemer in de loop van de oktober een pensioenfiche. Deze fiche vermeldt het reeds gespaarde kapitaal evenals het bedrag van het aanvullend pensioen aan het einde van de loopbaan, voor zover er zich geen wijzigingen voordoen.
Sinds 1 januari 2016 bedraagt de werkgeversbijdrage 2,29 % op de brutolonen.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:
  • de délégués en de secretarissen van ACV-CSC METEA;
  • het nationaal secretariaat van het Pensioenfonds Metaal: tel.: 02/504.97.77 - e-mail: info@pfondsmet.be
Heel wat informatie vind je eveneens terug op de site van het pensioenfonds: www.pfondsmet.be.