Extra premies Monteerders

In de sector bestaan een aantal extra premies.
Scheidingspremie
Indien de nacht buiten de woonplaats moet worden doorgebracht: € 13 per nacht.
Kledijvergoeding
Waarvan het bedrag afhankelijk is van de tewerkstelling per maand: minstens 12 dagen = € 13 of tussen de 6 en 12 dagen = € 6,50.
Vakantiepremie
Gelijk aan € 143, hetzij € 13 per gepresteerde maand met een maximum van 11 maanden.
Premie voor nachtwerk
Gelijk aan 25 % van het uurloon.
Premie voor lastige werken
Gelijk aan minimum 10 % van het uurloon.
Terugroepingspremie
Bedrag te bepalen op ondernemingsvlak maar minstens gelijk aan 3 uren loon.