Loon Monteerders

Index
Zowel de effectieve als de barema lonen (van de sector) worden jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.
De lonen worden die dag telkens verhoogd "volgens de reële inflatie". Om de reële inflatie te bepalen, wordt het indexcijfer van de vorige maand vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand van het vorig jaar.
Toch werd op 22 april 2015 de wet rond de indexsprong gestemd in het Parlement. De wet ‘blokkeert’ het indexcijfer op 100,66. De einddatum van die blokkering is op dit moment nog niet gekend.
De gevolgen voor de index in 2016 zijn nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk zal er dan geen indexering van de lonen zijn.
Verhoging lonen
Vanaf 1 januari 2016 worden alle lonen (basis-, effectieve en werkelijke lonen) verhoogd met € 0,07 bruto per uur (37-urenweek).
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug:
Minimumlonen
Het gewaarborgd minimumloon wordt eveneens geïndexeerd op 1 juli van elk jaar, zoals de effectieve lonen.