Loon Monteerders

Index
Zowel de effectieve als de barema lonen (van de sector) worden jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.
De regering besliste om tijdens de periode 2015 en 2016 de index te blokkeren. Inmiddels kwam daaraan een einde en worden de lonen terug volgens het sectorale systeem geïndexeerd. 
Belangrijk om weten is wel dat het “verlies” ten gevolge van de blokkering van de index door de regering niet gecorrigeerd kan worden en dus de rest van de loopbaan gevolgen heeft. Binnen de sector van monteerders worden de lonen op 1 juli geïndexeerd. 
Het indexmechanisme binnen de sector voorziet dat de lonen die dag telkens “met de reële inflatie” worden verhoogd. 
Om de reële inflatie op 1 juli te bepalen, wordt het indexcijfer van de maand juni vergeleken met het indexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug:
Ondernemingsenveloppe
Op ondernemingsvlak kan de loonmarge van 1,1 % op een alternatieve manier ingevuld worden via een ondernemings- cao waarbij die alternatieve invulling met ingang vanaf 1 juli 2017 geconcretiseerd wordt. Bij de alternatieve invulling moet het gaan om een blijvend voordeel. Ondernemingen hebben tot 30 juni 2017, dan wel 30 september 2017 om dergelijke cao’s af te sluiten. 
Zonder cao tegen 30 juni 2017, dan wel 30 september 2017 worden de lonen verhoogd met 1,1 % vanaf 1 juli 2017. 
Ondernemingen waar de ecocheques nog bestaan (en dus in een eerder akkoord niet in een alternatief werden omgezet) hebben nogmaals de kans om die ecocheques om te zetten in een alternatief.
Verhoging lonen
Vanaf 1 juli 2017 worden alle brutolonen verhoogd met 1,1 %, tenzij er op ondernemingsvlak een alternatieve invulling wordt overeengekomen.
Minimumlonen
De basislonen en effectieve lonen worden eveneens verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2017.