Vervoerkosten Monteerders

Onderstaande maatregelen zijn enkel van toepassing indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden ten minste 1 kilometer bedragen.

Openbaar vervoer 

Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het openbaar vervoer, heeft hij recht op een terugbetaling van 70,3 % van de kosten. De volgende tabel bevat de werkgeversbijdrage. 
In het geval van een combinatie van openbare vervoermiddelen, wordt de som van de afstanden gemaakt.
 
Afstand woon - werkplaats (in km)
 
Bijdrage van de werkgever
 
in weekkaart
 
in maandkaart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
171 - 175
176 - 180
181 - 185
186 - 190
191 - 195
196 - 200
5,50
6,10
6,70
7,30
7,90
8,40
8,90
9,40
9,90
10,40
11,00
11,50
12,10
12,60
13,10
13,60
14,10
14,60
15,30
15,80
16,30
16,80
17,40
17,90
18,40
19,10
19,50
19,90
20,60
21,00
21,80
23,30
24,40
26,00
27,50
29,00
30,00
31,50
32,00
33,50
34,50
36,00
38,00
40,00
41,50
43,00
44,50
46,00
48,00
49,50
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
61,00
63,00
64,00
66,00
67,00
69,00
71,00
73,00
74,00
76,00
78,00
79,00
18,30
20,50
22,30
24,40
26,00
28,00
30,00
31,00
33,00
35,00
37,00
38,50
40,00
42,00
43,50
45,00
47,50
49,00
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
62,00
63,00
65,00
67,00
68,00
70,00
73,00
78,00
82,00
87,00
91,00
96,00
101,00
104,00
107,00
111,00
115,00
120,00
126,00
132,00
137,00
143,00
148,00
153,00
160,00
165,00
171,00
177,00
181,00
187,00
192,00
198,00
203,00
211,00
214,00
220,00
225,00
231,00
236,00
242,00
246,00
253,00
258,00
264,00
Privévervoer 
Sinds 1 februari 2017 is de volgende tabel van toepassing voor de arbeider die naar het werk gaat met privévervoer (bv. wagen, bromfiets,...). Arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, hebben ook recht op deze vergoeding. Voor de afstanden van minder dan 3 km, wordt per kilometer een forfaitaire vergoeding voorzien gelijk aan 1/3de van het bedrag voor 3 km in de volgende tabel.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 februari:
Afstand
(in km)
Tussenkomst door de werkgever
(in € per week)
Afstand
(in km)
Tussenkomst door de werkgever
(in € per week)
1
1,97
43  -  45
24,58
2
3,92
46  -  48
26,15
3
5,88
49  -  51
27,36
4
6,31
52  -  54
28,24
5
6,87
55  -  57
29,37
6
7,30
58  -  60
30,46
7
7,64
61  -  65
31,56
8
8,08
66  -  70
33,24
9
8,54
71  -  75
34,35
10
8,97
76  -  80
36,55
11
9,53
81  -  85
37,67
12
9,97
86  -  90
39,33
13
10,41
91  -  95
40,99
14
10,85
96  -  100
42,07
15
11,28
101  -  105
43,76
16
11,85
106  -  110
45,41
17
12,29
111  -  115
47,07
18
12,72
116  -  120
48,73
19
13,28
121  -  125
49,83
20
13,73
126  -  130
51,50
21
14,17
131  -  135
53,15
22
14,62
136  -  140
54,27
23
15,17
141  -  145
56,48
24
15,62
146  -  150
58,70
25
15,95
151  -  155
58,70
26
16,61
156  -  160
60,91
27
16,94
161  -  165
62,02
28
17,27
166  -  170
63,15
29
17,94
171  -  175
65,34
30
18,27
176  -  180
66,46
31  -  33
19,06
181  - 185
68,65
34  -  36
20,59
186  -  190
69,77
37  -  39
21,82
191  -  195
70,88
40  -  42
23,25
196  -  200
73,11
 
Betaling
De betaling gebeurt één keer per maand.
Gunstigere regelingen op ondernemingsvlak zijn mogelijk.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector monteerders kan ook hier geraadpleegd worden.