SWT (brugpensioen)

Sinds 2012 spreken we niet langer van ‘brugpensioen’ maar van ‘SWT’ namelijk het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Hierbij geven we een beknopt overzicht van de systemen waarop een beroep gedaan kan worden:
SWT vanaf 62 jaar
Het is mogelijk om in SWT te gaan op de leeftijd van 62 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Mannen moeten daarvoor een loopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, vrouwen minstens 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016, 33 jaar in 2017,…
SWT vanaf 60 jaar
Tot 31 december 2017 is het mogelijk om in SWT te gaan op de leeftijd van 60 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Mannen moeten daarvoor een loopbaan van 60 jaar kunnen bewijzen, vrouwen minstens 31 jaar in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017.
SWT vanaf 58 jaar
  • Recht vanaf 40 jaar loopbaan (geldig tot en met 31 december 2016).
  • Recht vanaf 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties (geldig tot en met 31 december 2016).
  • Recht vanaf 33 jaar loopbaan in een zwaar beroep (geldig tot en met 31 december 2016).
  • SWT ‘zwaar beroep’ vanaf 58 jaar na 35 jaar prestaties: tot 30 juni 2017.
SWT vanaf 56 jaar
Tot 31 december 2015 is het mogelijk in SWT te gaan op de leeftijd van 56 jaar voor zover je een loopbaan van 40 jaar kan bewijzen.
OPGELET: Wanneer de mogelijkheid om met SWT te gaan ter sprake komt, is het raadzaam na te gaan of voldaan is aan de loopbaanvereiste. De werkgevers hebben zich ertoe verbonden om hieromtrent degelijke informatie te verschaffen.
OPGELET: Met vragen over beschikbaarheid kan je terecht bij de secretariaten van ACV-CSC METEA.
Overgang van tijdkrediet naar SWT
De aanvullende vergoeding brugpensioen wordt na een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse of 4/5e betrekking eveneens op een voltijds loon berekend.
Wedertewerkstelling
Bij wedertewerkstelling wordt de aanvullende vergoeding verder uitbetaald.
In dat geval doe je er goed aan je ACV-dienstencentrum te melden dat het wel degelijk om een wedertewerkstelling bij een andere werkgever gaat!