Tijdkrediet

De reeds bestaande afspraken rond tijdkrediet en loopbaanvermindering werden verlengd. We zetten ze nog eens op een rijtje:
  • het recht op tijdskrediet kan zowel via een 1/5e vermindering, een halftijdse tewerkstelling als een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst opgenomen worden en dit gedurende 36 maanden;
  • vermindering van de prestaties met 1/5e voor werknemers van minstens 50 jaar met 28 jaar loopbaan (landingsbaan): voor deze vermindering is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen;
  • voor 2015 en 2016 blijft de leeftijd van de landingsbanen voor zij met een lange loopbaan of met een zwaar beroep behouden op 55 jaar. Het is dan mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Voldoet men niet aan de voorwaarde van een lange loopbaan of een zwaar beroep, dan is er pas recht op deze uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar;
  • de Vlaamse premies blijven van toepassing.