Werkbaar werk

Op sectoraal vlak wordt tegen juni 2016 een sectoraal model uitgewerkt dat het thema werkbaar werk tastbaar maakt en waardoor de loopbanen van werknemers effectief werkbaarder moeten worden. Elementen die daarbij aan bod zullen komen zijn vorming en opleiding, arbeidsomstandigheden, balans privé-werk, jongeren voldoende kansen geven,…
Het Fonds Bestaanszekerheid van de sector zal daarin een rol spelen.