Flexibiliteit Non-ferro

De zogenaamde “Wet Peeters” heeft met ingang vanaf 1 februari 2017 een aantal zaken rond flexibiliteit versoepeld, ten nadele van de werknemers. 
Zo geldt dat daar waar er gewerkt wordt met het systeem van kleine flexibiliteit, dat de referteperiode automatisch gelijk is aan ofwel een kalenderjaar ofwel een andere periode van 12 opeenvolgende maanden. 
Daarnaast werd ook het systeem van de vrijwillige overuren ingevoerd. Op basis van een schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer kan een werknemer tot 100 overuren op jaarbasis presteren. 
Mits cao op ondernemingsvlak met alle vakorganisaties in de SD kan het individuele overurenkrediet opgetrokken worden van 100 u. tot maximum 360 u. 
Ten slotte werd de interne grens sowieso op 143 u. gebracht. 
Het doel van die interne grens is vermijden dat een werknemer te veel overuren zou presteren. Eens de interne grens wordt bereikt, zal de werknemer de normale wekelijkse arbeidsduur niet meer kunnen overschrijden zonder dat die overuren eerst worden afgebouwd, dan wel via inhaalrust of via uitbetaling. 
Overuren tot maximum 91 per jaar en mits ondernemingsakkoord tot 143 u. per jaar, kunnen volledig worden uitbetaald in plaats van gerecupereerd. De keuze ligt bij de individuele werknemer. 
Voor meer informatie rond arbeidsduur en flexibiliteit kan je altijd terecht bij jouw ACV-CSC METEA-afgevaardigde of in het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt.