Sluiting van de onderneming Non-ferro

Bemerking: Deze afspraken doen geen afbreuk aan eventueel betere voorwaarden die vroeger op ondernemingsvlak zijn afgesproken.
Voorwaarden
Voor werknemers van ondernemingen met minder dan 20 werknemers
Bedragen
  • € 271,22 basisvergoeding
  • Toeslag per jaar anciënniteit: € 13,55
Overzichtspagina sectorinformatie non-ferro - In deze sector gelden nog bijkomende regels met betrekking tot collectief ontslag