Tijdelijke werkloosheid Non-ferro

Opmerking: Deze afspraken doen uiteraard geen afbreuk aan eventueel betere voorwaarden die vroeger op ondernemingsvlak zijn afgesproken.
Modaliteiten Bedragen
Tijdelijke werkloosheid

Bemerking:
  1. Werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding kan nooit meer zijn dan 95 % van het laatste nettoloon.
  2. Alle bedragen worden geïndexeerd op 1 mei.

  • economische redenen 
  • technische stoornis


1e - 18e d 
19e - 36e d 
37e - 54e d 
vanaf 55e d
Dag 
€ 7,79 
€ 10,59 
€ 13,55 
€ 16,37
Ploeg 
€ 9,29 
€ 13,02 
€ 16,77 
€ 20,50
Bemerking: de teller wordt niet terug op nul gezet op 1 januari tenzij de individuele werknemer in een periode van 6 maanden geen economische werkloosheid heeft gehad.
  • slecht weer 
€ 5,76 per dag gedurende 4 weken
€ 2,00 per dag na de periode van 4 weken
  • jaarlijkse vakantie (C103) 
  • overmacht
€ 5,76 per dag gedurende 4 weken (per geval)