Aanvullende vergoeding bij ziekte Non-ferro

Bemerking: Deze afspraken doen uiteraard geen afbreuk aan eventueel betere voorwaarden die vroeger op ondernemingsvlak zijn afgesproken.

Zieken minder dan 55 jaar

Types
 • ziekte
 • bevalling
 • gewoon ongeval
Voorwaarden
 • Minder dan 55 jaar zijn
 • Minimum 1 maand anciënniteit
 • Ziekteperiode van minstens 2 maand
Bedrag
 • € 85,07 per maand vanaf 2e tot 12e maand
Opmerkingen:
(1)
Indexering op 1 mei 2016


Zieken ouder dan 55 jaar

Types
 • ziekte
 • gewoon ongeval
Voorwaarden 
 • Ouder dan 55 jaar zijn op datum van begin ziekte 
 • Vanaf 54ste jaar nog 6 maanden effectief gewerkt hebben in de onderneming tot begin ziekte
Bedrag 
 • € 5,51 per dag tot aan pensioen
Opmerkingen:
(1) (2)
Indexering op 1 mei 2016
(1) Het totaal van de werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkeringen + de aanvullende vergoeding kan nooit meer dan 90 % bedragen van het laatste nettoloon (waarbij ook rekening wordt gehouden met de voorheffing op de uitkeringen).
(2) 6 daguitkeringen per week