Bestaanszekerheid Non-ferro

In de non-ferrosector bestaat geen sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid! Elke werkgever is zelf “Fonds” en betaalt dus rechtstreeks alle aanvullende vergoedingen aan de werknemers. Dit betekent dat op nationaal vlak enkel een minimumregeling afgesproken is. De werkgevers zijn verplicht deze regeling toe te passen.
De bedragen in deze tabel zijn  van toepassing vanaf 1 mei 2017.
Tijdelijke werkloosheid
Bemerking:
  • Werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding kunnen nooit meer zijn dan 95 % van het laatste netooloon
  • Indexering op 1 mei 2017
- Economische redenen
- Technische stoornis
Bemerking:
Net zoals in 2015-2016 wordt de teller niet terug op nul gezet op 1 januari, tenzij de individuele werknemer in een periode van 6 maanden geen economische werkloosheid heeft gehad.
1e-8e dag:
Dag: € 8,06
Ploeg: € 9,62
19e-36e dag:
Dag: € 10,96
Ploeg: € 13,48
37e-54e dag:
Dag: € 14,02
Ploeg: € 17,36
Vanaf 55e dag:
Dag: € 16,96
Ploeg: € 21,22
Slecht weer- € 5,90/uitkering gedurende 4 weken
- € 2,00/uitkering na de periode van 4 weken
- Jaarlijkse vakantie (C103)
- Overmacht
€ 5,90/uitkering gedurende 4 weken (per geval)
SWTDeze aanvullende vergoeding is volledig ten laste van de ex-werkgeverGewone regeling cao 17 (eventueel aangevuld door een betere ondernemingsregeling)
Arbeidsongeschiktheid door:
- Ziekte
- Bevalling
- Gewoon ongeval
- Jonger dan 55 jaar
- Anciënniteit: minimum 1 maand
- Ziekteperiode van minstens 2 maand
€ 87,08 per maand
Vanaf 2e-12e maand
Opmerking: (1)
Indexering op 1 mei 2017
Arbeidsongeschiktheid 
- Ziekte
- Gewoon ongeval
- Ouder dan 55 jaar op de datum van begin ziekte
- Vanaf 54e jaar nog 6 maanden effectief gewerkt hebben in de onderneming tot begin ziekte
€ 5,63/uitkering tot aan pensioen
Opmerking: (1) (2)
Indexering op 1 mei 2017
Vergoeding voor de in de werkloosheid niet vergoedbare dagen:
- Jaarlijkse vakantie
- Technische stoornis
- Slecht weer
- Economische redenen
- Minimum 15 dagen anciënniteit
- Geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen wegens het niet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden
€ 16,54/dag
Halve dag: € 8,28
Vergoeding wegens sluiting van de ondernemingVoor werknemers van ondernemingen met minder dan 20 werknemers.€ 271,22 basisvergoeding
Toeslag per jaar anciënniteit: € 13,55
Bemerkingen:
(1) Het totaal van de werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkeringen + de aanvullende vergoeding kan nooit meer dan 90 % bedragen van het laatste nettoloon (waarbij ook rekening wordt gehouden met de voorheffing op de uitkeringen).
(2) 6 daguitkeringen per week.