Niet vergoedbare werkloosheidsdagen Non-ferro

Bemerking: Deze afspraken doen uiteraard geen afbreuk aan eventueel betere voorwaarden die vroeger op ondernemingsvlak zijn afgesproken.
Types
  • jaarlijkse vakantie
  • technische stoornis
  • slecht weer
  • economische redenen
Modaliteiten
  • Minimum 15 dagen anciënniteit
  • Geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen wegens het niet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden.
Bedrag
  • Per dag: € 16,54 
  • Halve dag: € 8,28