SWT Non-ferro

Opmerking: Deze afspraken doen uiteraard geen afbreuk aan eventueel betere voorwaarden die vroeger op ondernemingsvlak zijn afgesproken.
Modaliteiten Bedragen
Brugpensioen Deze aanvullende vergoeding is volledig ten laste van en wordt betaald door de ex-werkgever
Gewone regeling cao 17 
(eventueel aangevuld door een betere ondernemingsregeling)