Regels bij meervoudig ontslag Non-ferro

De werkgever die de intentie heeft over te gaan tot meervoudig ontslag, moet hierbij de juiste overlegorganen informeren en het nodige overleg plegen om deze ontslagen te vermijden. Zo moet de werkgever nagaan of alle tewerkstelling behoudende maatregelen uitgeput zijn, zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding, …
Wat is "meervoudig ontslag"?
  • elk ontslag van ten minste 10 % van de arbeiders
  • gedurende een periode van 60 kalenderdagen
In ondernemingen met minder dan 30 arbeiders volstaat het dat 3 arbeiders ontslagen worden.
Als de werkgever de procedure niet respecteert, dan moet hij de schadevergoeding betalen (bovenop de voorziene opzeggingsvergoeding) die voorzien is bij willekeurig ontslag (= 6 maand loon). 
Ontslagen in geval van sluiting worden ook beschouwd als meervoudig ontslag.