Tijdelijke arbeid en interimarbeid

Indien je na een periode van interim of tijdelijke arbeid in een onderneming vervolgens vast in dienst treedt, wordt met deze periode van tewerkstelling rekening gehouden bij het berekenen van je anciënniteit. Dit is van belang voor de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden, alsook de opzegtermijn.