Eco-cheques Non-ferro

Berekeningswijze
Voor de toekenning van de ecocheques wordt rekening gehouden met de dagen waarop de werknemer in de referteperiode loon of vakantiegeld heeft ontvangen. De referteperiode bedraagt 1 jaar en loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
Wanneer de werknemer in deze periode op bepaalde momenten niet werkt, worden voor een aantal gevallen gelijkstellingen voorzien:
  • Gelijkstelling op basis van de nationale wetgeving (cao nr 98).
  • Gelijkstellingen op basis van sectorale afspraken:
  1. Alle dagen van tijdelijke werkloosheid.
  2. Alle dagen van afwezigheid ingevolge een arbeidsongeval.
  3. De eerste drie maanden arbeidsongeschiktheid tijdens de referteperiode.
  4. De volledige periode van vaderschapsverlof en geboorteverlof.
  5. Alle dagen ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid.
Voor alle gevallen van onvolledige of deeltijdse tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt een pro rata voorzien.
Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als de vaste werknemers.
Voor meer informatie, ga naar www.ecocheques.be.