Eindejaarspremie Non-ferro

In ondernemingen waar een eindejaarspremie bestaat, heeft een werknemer die de onderneming verlaat recht op een deel van de eindejaarspremie. De berekening gebeurt op basis van de periode van tewerkstelling tijdens de referteperiode. Bij een ontslag om dringende reden geldt dit principe niet.
Gelijkstellingen
Voor de berekening van de eindejaarspremie worden 60 dagen (per jaar) van tijdelijke werkloosheid wegens economische reden gelijkgesteld.
Daarnaast wordt ook een gelijkstelling voorzien voor de dagen van ziekte, ongeval, beroepsziekte of arbeidsongeval en dit voor een periode van maximum 6 maanden.
Omzetting naar verlof
Op ondernemingsvlak kan, mits akkoord van de individuele werknemer, (een deel van) de eindejaarspremie omgezet worden in vrije dagen.
Deze vrije dagen kunnen ook overgezet worden naar het volgende jaar. Alleszins moet met volgende principes rekening worden gehouden:
  • De werkgever moet jaarlijks aan de individuele werknemer het saldo openstaande verlofdagen meedelen.
  • Indien verlofdagen worden overgedragen en nadien worden opgenomen dan moeten deze dagen betaald worden volgens het loon op het ogenblik waarop de verlofdagen worden opgenomen.