Extralegaal pensioen Non-ferro

De non-ferrosector kent geen sectorpensioenfonds, maar legt aan bedrijven wel de verplichting op om jaarlijks een geïndexeerde bijdrage van € 196,60 (1) hetzij 0,6 % van het individueel loon te besteden aan een extralegaal pensioen op ondernemingsvlak. Bepaalde ondernemingen hebben bovendien gekozen om een blijvende, geïndexeerde premie van € 339,65 (1) te besteden aan het aanvullend pensioen. 
Sinds 1 januari 2015 werd de werkgeversbijdrage in het aanvullend pensioen voor elke werknemer verhoogd met 0,1 % van het individueel brutoloon.
Sinds 1 januari 2016 werd die werkgeversbijdrage verder verhoogd met 0,3 % (tenzij wanneer op ondernemingsvlak voor een andere verzekeringsformule zou worden gekozen).
In het kader van de gelijke behandeling tussen uitzendkrachten en werknemers in dienst van de onderneming worden met terugwerkende kracht ook de bijdragen voor de uitzendkrachten door de onderneming betaald voor de periode van tewerkstelling als uitzendkracht. 
(1) Bedrag op 1 mei 2017.