Extralegaal pensioen Non-ferro

De non-ferrosector kent geen sectorpensioenfonds, maar legt aan bedrijven wel de verplichting op om jaarlijks een geïndexeerde bijdrage van € 192,091 hetzij 0,6 % van het individueel loon te besteden aan een extra legaal pensioen op ondernemingsvlak
Bepaalde ondernemingen hebben bovendien gekozen voor een recurrente, geïndexeerde premie van € 331,861 te besteden aan het aanvullend pensioen.
Vanaf 1 januari 2015 wordt voor elke werknemer de werkgeversbijdrage in het aanvullend pensioen verhoogd met 0,1 % van het individueel brutoloon.
Vanaf 1 januari 2016 wordt die werkgeversbijdrage verder verhoogd met 0,30 % (tenzij wanneer op ondernemingsvlak voor een andere verzekeringsformule zou worden gekozen).
In het kader van de gelijke behandeling tussen uitzendkrachten en werknemers in dienst van de onderneming worden met terugwerkende kracht ook de bijdragen voor de uitzendkrachten door de onderneming betaald voor de periode van tewerkstelling als uitzendkracht.
1 Bedrag op 1 mei 2015.