Loon Non-ferro

In de sector non-ferro zijn de lonen automatisch gekoppeld aan de index.
Toch werd op 22 april 2015 de wet rond de indexsprong gestemd in het Parlement. De wet ‘blokkeert’ het indexcijfer op 100,66. De einddatum van die blokkering is op dit moment nog niet gekend.
Alle basisuurlonen, alsook de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, en de baremieke lonen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 mei.
De lonen worden die dag telkens verhoogd “volgens de reële inflatie”. Om de reële inflatie op 1 mei te bepalen wordt het indexcijfer van de maand april vergeleken met het indexcijfer van de maand april van het voorgaande jaar.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: