Loon Non-ferro

Het principe van de automatische koppeling van de lonen aan de index blijft behouden. 
De regering besliste om de index te blokkeren in de periode 2015 en 2016. Inmiddels kwam daaraan een einde en worden de lonen terug volgens het sectorale systeem geïndexeerd.
Belangrijk om weten is wel dat het “verlies” tengevolge van de blokkering van de index door de regering niet gecorrigeerd kan worden en dus de rest van de loopbaan gevolgen heeft.
Binnen de sector non-ferro worden de lonen normaal gezien jaarlijks op 1 mei geïndexeerd. Het indexmechanisme binnen de sector voorziet dat de lonen (basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies) die dag telkens “met de reële inflatie” worden verhoogd. Om de reële inflatie op 1 mei te bepalen, wordt het indexcijfer van de maand april vergeleken met het indexcijfer van de maand april van het voorgaande jaar.
Concreet betekent dit dat de lonen op 1 mei 2017 verhoogden met 2,07 % Indexcijfer april 2017 (103,02) / indexcijfer april 2016 (100,93).
Vanaf 1 mei 2017 worden alle brutolonen verhoogd met 1,1 % tenzij er op ondernemingsvlak een alternatieve invulling wordt overeengekomen.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug:
Minimumlonen
Het gewaarborgd minimumloon wordt eveneens geïndexeerd op 1 mei van elk jaar, zoals de effectieve lonen. Op 1 mei 2017 bedroeg het minimumuurloon in de sector € 12,01 bruto uitgaande van een 38-urenweek (= € 1 978,14 bruto op maandbasis).
Jeugdloon
Sinds 1 juli 2011 zijn de jeugdlonen afgeschaft. Deze barema’s zijn wel nog van toepassing op minderjarige jobstudenten. Sinds 1 mei 2017 gelden volgende uurlonen:
LeeftijdPercentageUurloon
16 jaar80 %€ 9,61
16,5 jaar85 %€ 10,21
17 jaar90 %€ 10,81
17,5 jaar95 %€ 11,41
18 jaar100 %€ 12,01