Variabele bonus Non-ferro

De variabele bonus die enkele jaren geleden werd ingevoerd, blijft bestaan. Beter nog, vanaf 2018 wordt dit bonussysteem verder verbeterd.
Deze bonus is gebaseerd op de rendabiliteit van de onderneming. Om deze rendabiliteit te bepalen wordt uitgegaan van de zogenaamde ROCE: de verhouding van het bedrijfsresultaat ten opzichte van het aangewend kapitaal. De bonus wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van het individuele brutoloon van de werknemer tijdens de referteperiode.
Vanaf het jaar 2018 geldt de volgende schaal:
ROCE
BONUS
0 - 50,0 %
5 - 7,51,2 %
7,5 - 12,51,8 %
12,5 - 151,9 %
15 - 17,52,5 %
17,5 - 203,2 %
20 +3,8 %
Voor de berekening van de bonus worden vakantiedagen gelijkgesteld met gewone prestatiedagen. 
In geval van onvolledige of deeltijdse tewerkstelling tijdens de referteperiode: de bonus wordt berekend op het individueel verdiend brutoloon. Bijgevolg wordt de bonus automatisch berekend op basis van de periode van tewerkstelling.