Vervoerkosten Non-ferro

Openbaar vervoer 

Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het openbaar vervoer, heeft hij recht op een terugbetaling van 70,3 % van de kosten. De volgende tabel bevat de werkgeversbijdrage:
 
Afstand woon - werkplaats (in km)
 
Bijdrage van de werkgever
 
in weekkaart
 
in maandkaart
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
101 - 105
106 - 110
111 - 115
116 - 120
121 - 125
126 - 130
131 - 135
136 - 140
141 - 145
146 - 150
151 - 155
156 - 160
161 - 165
166 - 170
171 - 175
176 - 180
181 - 185
186 - 190
191 - 195
196 - 200
5,50
6,10
6,70
7,30
7,90
8,40
8,90
9,40
9,90
10,40
11,00
11,50
12,10
12,60
13,10
13,60
14,10
14,60
15,30
15,80
16,30
16,80
17,40
17,90
18,40
19,10
19,50
19,90
20,60
21,00
21,80
23,30
24,40
26,00
27,50
29,00
30,00
31,50
32,00
33,50
34,50
36,00
38,00
40,00
41,50
43,00
44,50
46,00
48,00
49,50
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
61,00
63,00
64,00
66,00
67,00
69,00
71,00
73,00
74,00
76,00
78,00
79,00
18,30
20,50
22,30
24,40
26,00
28,00
30,00
31,00
33,00
35,00
37,00
38,50
40,00
42,00
43,50
45,00
47,50
49,00
51,00
53,00
54,00
56,00
58,00
59,00
62,00
63,00
65,00
67,00
68,00
70,00
73,00
78,00
82,00
87,00
91,00
96,00
101,00
104,00
107,00
111,00
115,00
120,00
126,00
132,00
137,00
143,00
148,00
153,00
160,00
165,00
171,00
177,00
181,00
187,00
192,00
198,00
203,00
211,00
214,00
220,00
225,00
231,00
236,00
242,00
246,00
253,00
258,00
264,00
Wanneer de arbeider een abonnement, krijgt hij een vergoeding voor afwezigheidsdagen indien deze dagen vallen in de geldigheidsperiode van het abonnement.
De tussenkomst van de werkgever wordt berekend voor verplaatsingen vanaf 1 km. Indien de afstand minder dan 3 km bedraagt, wordt per kilometer een forfaitaire vergoeding toegekend gelijk aan één derde van het bedrag voor 3 km (met een maximum van 75 % van de werkelijke vervoerprijs).

Privévervoer    

De tussenkomst van de werkgever in de kosten van het privévervoer vind je terug in de tabel hieronder. Deze bedragen worden elk jaar op 1 mei geïndexeerd.
Wanneer de afstand minder dan drie kilometer bedraagt, wordt per kilometer een forfaitaire vergoeding toegekend, gelijk aan één derde van het bedrag voor drie kilometer in onderstaande tabel.
Arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, krijgen een fietsvergoeding. Wanneer de arbeider de volledige afstand naar het werk fietst, wordt de tegemoetkoming voor die dagen berekend op basis van het integrale bedrag van de prijs van de treinkaart op maandbasis.
Bij combinatie van vervoermiddelen heeft de arbeider recht op de vergoedingen voor de verschillende onderdelen opgeteld.
categoriein € per weekcategoriein € per week
1 km1,9320 km13,53
2 km3,8721 km13,97
3 km5,7922 km14,42
4 km6,2223 km14,96
5 km6,7724 km15,39
6 km7,2025 km15,72
7 km7,5426 km16,38
8 km7,9727 km16,71
9 km8,4128 km17,02
10 km8,8429 km17,68
11 km9,3930 km18,00
12 km9,8331-33 km18,77
13 km10,2634-36 km20,30
14 km10,7037-39 km21,51
15 km11,1340-42 km22,92
16 km11,6743-45 km24,23
18 km12,1246-4825,76
18 km12,5649-51 km26,95
19 km13,0952-54 km27,84

categoriein € per weekcategoriein € per week
55-57 km28,92126-130 km50,76
58-60 km30,02131-135 km52,39
61-65 km31,12136-140 km53,48
66-70 km32,74141-145 km55,67
71-75 km33,83146-150 km57,85
76-80 km36,03151-155 km57,85
81-85 km37,11156-160 km60,03
86-90 km38,75161-165 km61,12
91-95 km40,38166-170 km62,21
96-100 km41,46171-175 km64,40
101-105 km43,11176-180 km65,50
106-110 km44,76181-185 km67,67
111-115 km46,39186-190 km68,76
116-120 km48,02191-195 km69,86
121-125 km49,12196-200 km72,04


Vervoer georganiseerd door de onderneming

Soms organiseert de werkgever het vervoer voor een gedeelte of voor de volledige afstand, al dan niet met een financiële tussenkomst van de werknemer. In dit geval wordt de tegemoetkoming berekend op basis van de volledige afstand tussen de verblijfplaats en de onderneming volgens de bepalingen in de vorige punten verminderd met de kosten die de onderneming draagt voor het vervoer dat zij organiseert. Deze operatie kan voor de arbeider niet negatief zijn.

Betere regelingen op bedrijfsniveau

Gunstiger regelingen die bestaan op bedrijfsniveau, blijven behouden.

Betaling

De betaling gebeurt maandelijks.
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector non-ferro kan ook hier geraadpleegd worden.